Rødøy kommune

Rødøy kommune ligger på Helgelandskysten i Nordland fylke. Kommunen grenser mot landskapet Salten. Rødøy er 711,31 km2, og har et innbyggertall på omtrent 1200 personer.

Hovednæringene i kommunen er jordbruk, fiske og fiskeoppdrett, i tillegg til mekanisk industri og tjenesteytende næringer. Det er flere fjorder i kommunen, og deler av Svartisen og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er innenfor kommunens grenser. Rødøy kommune har et typisk kystpreg, og det er rundt 1000 øyer, holmer og skjær i kommunen.

Fjellet Rødøyløva ligger på Rødøya, og dette karakteristiske fjellet har også gitt inspirasjon til kommunevåpenet, som viser en rød løve. Bakgrunnen på kommunevåpenet er sølvfarget, og skal symbolisere havet. Rødøyløva har vært et viktig landemerke for båtfarende, der den ligger som en sfinks i skipsleia. Den er godt synlig på lang avstand. Rødøya har en lang historie, og har vært en viktig del av Nordlandsleia i hundrevis av år. Den mektige naturen i området lokker mange turister.