Rødøy kirke – 130 år med kirkehistorie ved havet

Rødøy kirke ble bygget i 1885. Kirken er åttekantet, bygget i tømmer og har plass til 700 personer. Den er en av de største kirkene i Nordland fylke. Kirken er egentlig en kombinasjon av en korskirke og en åttekantet fasong. Det fantes tidligere enn middelaldersk trekirke på stedet. Rødøy kirke er vernet. Med sine store vinduer, er kirken lys og luftig.

Kirkens arkitektur

Kirkebygg fra 1800-tallet fikk en lettere form med rikere detaljer enn eldre kirker. Kirkene fikk panel både ute og inne. De vanlige byggeformene var langkirker, åttekantkirker og korskirker. Rødøy kirke har et veldig vakkert interiør, og kirken er et velkjent landemerke og en severdighet i området. Rødøy kirke er en av de eldste kirkene i området. Sakristiet i kirken ble skadet i en brann etter et lynnedslag i 2009, men resten av kirken berget. Interiøret ble reddet. Etter oppussingen ble kirka nesten som ny, og kirkens 125-årsjubileum ble feiret 11.juli 2010.