Svartisen Nasjonalpark

Svartisen Nasjonalpark går fra Nordfjorden til Saltfjellet. Parken ligger i flere kommuner og dekker flere landskapstyper i Helgeland og Salten. Polarsirkelen går gjennom sørlige del av parken. Nasjonalparken ble opprettet i 1989, for å bevare det nesten urørte fjellområdet, planter, dyr og geologi samt kulturminner. Parken er 2102 km2.

Svartisen – Norges nest største isbre

Isbreen Svartisen er en sentral del av nasjonalparken. Tidligere var isbreen sammenhengende, men i nyere tid har breen delt seg i to halvdeler, som ligger på hver side av Vesterdalen. Isbreen dekker i dag et område på 370 km2. Berggrunnen i Svartisen Nasjonalpark består mye av kalkstein. Landskapet er preget av frodige daler og høye topper. Det er ingen samlende fjellmassiv i parken. Den høyeste fjelltoppen i parken er Ølfjellet (1752 m.o.h.). Andre høye fjell i parken er Gilatinden (1415 m.o.h.), Semskfjellet (1531 m.o.h.) og Snøtinden (1594 m.o.h.).

Saltfjellet – et grenseområde

Saltfjellet markerer den nordlige eller sørlige grensen for mange planter. Berggrunnen er kalkrik og frodig, spesielt i dalene. Her finner man sjeldne og kravstore arter som lapprose og reinrose. Jerv og gaupe er vanlige i parken, og i dalene lever mange elger. Det er også mange kulturminner i parken, blant annet samiske offerplasser, dyregraver og ledegjerder. Lønsdalen har en stor samling av kulturminner. I dalene er det også rester etter bureisingen på 1800-tallet. Det finnes 15 turisthytter i og ved nasjonalparken, og parken byr på gode turmuligheter, brevandring og grottevandring.